Voornaamwoorden
die/diens, hen/hun
Leeftijd
23 jaar
Studie / Werk
Literatuurwetenschap
Wat lees ik?
Ahmad Almallah - Border Wisdom
Wat kijk ik?
Animals. (2016)

Foto © Gaby van Berkel

Deze tijdlijn is een hoepel waar ik in spring als ik het koud heb

boven ijle aardatmosfeer gonzen ozonlaag wandbedekking vibrerende kriebellijn met scheurtjes waar koolstof naar de kosmos lekt over een  spoorlijn waar uit een laagje olie  schimmelhoedjes

Archief

Voor de Bevrijding van Palestina 

III

II

I

We willen allemaal wel eens een haring zijn

Octopoda

Andere talenten