acht portretten in tussenruimte

48

in de knop gebroken

Elisa Verkoelen

ik herken mezelf met regelmaat in nieuwe en oudere vormen

de oudste vorm ben ik kort geleden tegengekomen, toen dit huis verlaten werd en mijn oma de helft van haar lichaam achterliet, besloot ze haar eigendommen af te staan

 

ik kreeg van haar een lidcactus, een oude plant die deze plek al voor mij bewoonde. daarmee delen we herinneringen, ik hoop dat de plant ook van de kamers droomt, dat we ons beiden herkennen in het oude leven. 

de plant is door mijn overgrootouders grootgebracht, de ontmoeting tussen mij en de plant is er daardoor een die ouder is dan ikzelf. zijn bladeren vormen een fysieke verbinding door tijd en ruimte, hebben een leven voor het mijne gekend – mijn grootouders, hun dagelijkse leven, de geur van brood op zaterdagochtend, hun ouders, hun honden, geheimen die werden verteld van moeder op dochter, de kwekers, de dagen, hun stemmen in het donker. 

een lidcactus groeit vanaf zijn geboorte met de zon mee

de takken zoeken naar de lichte plekken in een kamer, stemmen op het avondrood af

ook het donker krijgt daarmee een plek in de dag

ook ik weet me tot licht en ruimte te verhouden

ik ken de plekken waar de kozijnen in het avondlicht de muren raken

ik weet waar het donker het dichtst bij me kan komen

in de dagen na mijn vaders overlijden tekenen schaduwen zich scherper af

de lichte plekken van een kamer kunnen de lichte plekken van een kindertijd vormen

het zoeken naar deze plekken in een nieuw huis

maakt de dagen korter

maakt mijn weke plekken zachter

zet mijn gemis dagelijks vaster

mijn oma waarschuwt me de plant niet te verplaatsen, niet te draaien als de knoppen in de takken zitten de knoppen begrijpen de verandering van licht niet, ze breken van schrik hun eigen nek als ze te snel aan de nieuwe lichtval willen wennen

daarmee lijken we eenzelfde taal te spreken, ons beiden naar het licht te gedragen, te vergroeien met de kamers waar we zijn grootgebracht

we vertrouwen erop dat het licht niet zal veranderen

wortelen gebeurt niet voor niets in vaste aarde